Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska

Trots en förhållandevis hög ungdomsarbetslöshet i Sörmland fortsätter den att minska. Det visar en rapport från arbetsförmedlingen för mars.

Under de senaste två åren har ungdomsarbetslösheten minskat från 21 till knappt 17 procent

Men den totala arbetslösheten fortsätter att öka något. 

Det beror i första hand på att det är fler utrikes födda bland de arbetssökande.

Bland utrikesfödda har arbetslösheten stigit med 900 personer under det senaste året, medan den bland inrikes födda personer har minskat med 430 personer.

I Trosa, Gnesta och Vingåker har arbetslösheten minskat under det senaste året. I övriga kommuner har arbetslösheten stigit.

Högst arbetslöshet hade Flen med närmare 15 procent och Eskilstuna med 14.

I Trosa och Gnesta, som har länets lägsta arbetslöshet, var siffran knappt fyra respektive fem procent.