Anstalt underkändes - flera fångar förs till Jönköping

När kriminallvården akut tvingas stänga fängelset i Kalmar på grund av bristande brandsäkerhet får en del av Kalmarinternerna istället tillfälligt avtjäna strafftiden på häktet i Jönköping.

I går transporterades fyra av Kalmaranstaltens drygt 50 interner till häktet i Jönköping i väntan på placering på andra, brandsäkrare anstalter.

– Vi har lediga celler i Jönköping, säger häktets informationsansvarige Mohammed Mehanna och lovar att ge Kalmarinternerna såväl promenader som samsittning i cellerna

Kalmaranstalten är landets äldsta fängelse och det var under den årliga brandskyddsinspektionen i går, måndag, som det konstaterades att där fanns alltför få utrymningsvägar vid till exempel brand.

Ledningen för Kalmaranstalten hoppas relativt snabbt kunna förbättra brandsäkerheten men under tiden sitter alltså fyra av internerna i tryggt förvar i häktet på översta våningen i polishuset i Jönköping.