Inflationen faller i Euroområdet

Inflationen i EMU området vände ner till 2,2 procent i april efter att ha varit upp på 2,5 procent månaden innan. Det visar EUs statistikbyrå Eurostats snabbindex.