Fyledalen

Trädplantering gör barnen delaktiga i naturen

4:19 min

I den vackra Fyledalen mellan Tomelilla och Sjöbo planterar förskolebarn idag träd. Ek och buskar ska planteras.

– Barnen är sex år och får gräva en grop, mäta och sätta ner trädet och sedan trampa till. Ekarna planteras med en dryg meters avstånd.

– Eken är ett mångfaldsträd och kommer att bli riktigt stort. Så småningom kommer två tusen arter att trivas på trädet, säger Eva Dietlevsson från Kristinehovs ekopark. 

Planteringen är ett sätt att öka den biologiska mångfalden, och också ett sätt att få barnen att känna att de är med och får in det i kroppen. Ekarna ska

Lindesborgsskolans förskola är på plats med 51 barn idag. Och barnen ska få plantera en ek var och känna att de är delaktiga i projektet.

– Eva har varit hos oss tidigare och vi har varit i parken tidigare och pratat om träd och djur innan vi kom hit, säger förskoläraren Petra Bjernland.