Arbetslösheten minskar i Västra Götaland

Arbetslösheten fortsätter att minska i Västra Götaland. I mars var sju procent inskrivna hos arbetsförmedlingen. Däremot ökar arbetslösheten för utlandsfödda. 

I mars var sju procent inskrivna hos arbetsförmedlingen, en minskning med 0.3 procent från motsvarande period förra året. Även bland ungdomar minskar arbetslösheten.
Däremot ökar arbetslösheten bland utrikesfödda. Nästan 52 procent av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen är födda utanför landets gränser.