Gnissel mellan Dalarnas höjdare om regionfrågan

0:31 min

Region Dalarna har ilsknat till över att Landstinget Dalarna agerat på egen hand i diskussionen om kommande storregioner. Men landstingsledningen tillbakavisar kritiken.

Frågan om de kommande storregionerna i Sverige har på senare tid blivit brännande aktuell. I slutet av förra året var nuvarande Region Dalarna överens med Landstinget Dalarna om ställningstagandena i de kommande diskussionerna om Dalarnas regiontillhörighet.

Men sedan har Landstinget agerat på egen hand på ett sätt som företrädare för Region Dalarna inte gillar. Sofia Jarl är centerpartist och vice ordförande Region Dalarna.

– Om vi upplevs som splittrade i Dalarna och så ska vi sätta oss och förhandla med andra län, då är det väldigt olyckligt om vi inte upplevs som sampratade, säger Sofia Jarl.

Hon menar att landstinget själva har tagit på sig en ledarroll för Dalarna utan att det varit någon politisk diskussion innan.

– Frågan om regionbildningen är mycket mer än en fråga om sjukvården. Det handlar om regional utveckling på många områden, som infrastruktur och arbetstillfällen, säger Sofia Jarl. Nu måste vi prata ihop oss!

Landstingsledningen tillbakavisar kritiken från Region Dalarna. I ett skriftligt uttalande säger landstingsråden Ingalill Persson och Gunnar Barke, båda socialdemokrater, att båda parter varit överens om att det är landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören som representerar Dalarna externt vad avser regionfrågan.

– Trots alla beslut vi har kring hur organisationen ska se ut och alla de möten vi haft kring hur detta arbete ska bedrivas. Och trots att vi har en gemensam projektledare för detta arbete så är det uppenbart att det finns oklarheter om vilka beslut som är fattade. Men vi ska klara ut detta på bästa sätt, säger Ingalill Persson, ordförande i landstingsstyrelsen.