Linköping

Sjukhusrum för elöverkänsliga rivs

1:33 min

På universitetssjukhuset i Linköping finns sedan början av 2000-talet två elsanerade rum för personer med elöverkänslighet. De försvinner nu när sjukhuset byggs om.

–  Vi har inte haft några patienter här på flera år, säger verksamhetschef urban Säfwenberg på akutkliniken när han visar ett av de elsanerade rummen som idag används som expedition.

De två elsanerade patientrummen på akutkliniken byggdes i början av tjugohundratalet och blev en riksnyhet då. Kopparväv i väggen och jordade gardiner med metalltråd i tyget skulle minska besvären för elöverkänsliga patienter.

Idag finns liknande rum på många andra sjukhus. Men nu tas de alltså bort i Linköping. Stefan Anskär är medicinskt ansvarig för sjukhusombyggnaden där.

– Man ser inget vetenskapligt stöd för elöverkänslighet. Vi kan inte tillhandahålla lokaler eller resurser eller behandlingar som inte har vetenskapligt stöd. Så att - nej, säger Stefan Anskär.

Elöverkänslighet har varit omdebatterat sedan 1990-talet, då många som jobbade vid dåtidens bildskärmar fick hudbesvär.

Idag är det nyare teknik som ger människor problem, säger tillförordnade ordföranden för Elöverkänsligas riksförbund, Clas Tegenfeldt som bor utanför Linköping och som själv är elöverkänslig.

– Trådlös teknik och mobiltelefoni, det är huvudskälen idag. 

Men Clas Tegenfeldt anser att elsanerade rum i sjukvården inte är det viktigaste för elöverkänsliga patienter.

– Allt handlar egentligen om bemötande. Flexibelt tänkande har en enorm betydelse, säger han.