Växjö

Bertils prisprotest fick inget gehör

1:14 min

Växjöobon Bertil Närenbäck fick inget gehör i fjärrvärmenämnden med sin kamp om fjärrvärmepriserna i Växjö, som han tycker är för höga. 

I mitten av mars hölls medlingen hos fjärrvärmenämnden i Stockholm.

– Vi hade olika meningar, vi kom ingenstans och då gäller alltid fjärrvärmeföretagets pris, det känns ju lite dåligt, säger Bertil Närenbäck.    

Bertil Närenbäck är en av få Växjöbor som tagit strid mot det kommunala energibolaget Veabs prishöjning på fjärrvärmen. Han menar att priserna borde sänkas istället. 

Han ansökte och beviljades också medling hos fjärrvärmenämnden, där han och Veabs representanter fick lägga fram sina ståndpunkter.

Man kom inte överens och sedan var det inget mer med det. En tandlös lagstiftning helt enkelt, tycker Bertil Närenbäck. 

– Ja, den är helt tandlös. Å andra sidan kan man ju få fram sitt budskap, alltså när priset inte sänks trots att kostnaderna sjunkit, då borde en kund kunna påtala detta.

Så även om energibolaget inte backar på sina priser och det har kostat Bertil Närenbäck lite pengar att gå till medling, så tycker han ändå att det var värt det.

– Man kan inte värdera allt i pengar, man måste kunna framföra sin åsikt och hoppas att den kommer fram på något sätt.