Steningeskolan i Halmstad till Plönningeskolan

Steningeskolan fick stänga i slutet av förra året efter problem med fukt och dålig ventilation.

Nu har politikerna i samhällsbyggandsutskottet bestämt att undervisningen ska hållas i det nerlagda naturbruksgymnasiet tills vidare.

Den nya skolan i Steninge kommer att vara färdigbyggd tidigast till hösten 2018.

Samtidigt står det också klart att elever i årskurs 4-5 på Nyhemsskolan ska flyttas till Sturegymnasiet.

Anledningen till det är platserna på Nyhemsskolan inte räcker till alla elever.