Sexhandeln i Värmland

Få sexköpare tas av polisen

3:21 min

Den värmländska polisens kamp mot brottslingar inom sexhandeln har försvagats. För tre år sen var Värmland bäst i landet, utanför storstäderna, på att anmäla sexköpare och kopplare. Sedan dess har antalet sjunkit dramatiskt.

- Strategin från vår sida har gått över lite mer till information och förebyggande arbete som att ta kontakt med de som säljer sex innan brottet har skett, säger Orla Kristofferssen, lokalpolisområdeschef.

Under 2013 gjorde Värmlandspolisen en stor insats mot sexhandeln och blev snabbt det län utanför storstäderna med bäst resultat - med 30 anmälningar avseende sexköp och koppleri. (Se grafik intill.)

Men efter det har resultatet sjunkit som en sten. Förra året anmäldes bara två personer - en för koppleri och en för sexköp.

Är du nöjd med de två enda anmälningar som gjorts under 2015?

- Nej, det säger sig själv att jag inte är nöjd med det resultatet. Men jag har förståelse för resultatet med den omvärldsbild som finns med det ansvarsområde vi har och flyktingproblematiken tar mycket av vår resurs.

P4 Värmland har påbörjat en granskning av sexhandeln i länet. Har du tankar eller egna erfarenheter av sexhandeln?
Berätta gärna för oss. Du kan få meddelarskydd om du vill. Se kontaktuppgifter längst ned i artikeln.

Orla Christofferssen framhåller att Värmlandspolisen ändå varit framgångsrika i arbetet mot sexhandeln.

- Under de här åren vi aktualiserat problemet har vi fått många lagförda.

Senaste två åren har dock fokus ändrats och andra brott prioriterats högre.  

- Det står inte högst på agendan. Det pågår ingen polisiär insats mot det här problemområdet över tid utan det blir punktinsatser som vi gör när vi via underrättelsearbete får fram substans där vi tycker att vi kan nå framgång.

Orla Christofferssen säger att resultatet för innevarande år troligtvis kommer se bättre ut än förra årets.
Han beskriver två olika former av sexhandel som förekommer i Värmland. Den där sexsäljaren åker ut till köparen och den där köparen kommer till ett hotell där köparen bor. 

 - Vi är medvetna om att sexhandelns omfattning är relativt stor. Senaste tiden är det framförallt att man med kort framförhållning checkar in på hotell i Värmland och lägger ut en annons som finns under kort tid på nätet och därigenom skaffar man olika kontakter.