Tanum, Strömstad och Sotenäs saknar arbete mot våldsbejakande extremism

Flera av kommunerna i vårt område har inget arbete mot våldsbejakande extremism, det visar en sammanställning som P4 Väst tagit del av.

Det är Tanum, Strömstad och Sotenäs som fortfarande inte har kommit igång med arbetet och som saknar rutiner för att upptäcka och ta hand om personer med till exempel kopplingar till högerextremism eller islamistisk extremism.

I Lysekil däremot har kommunen rapportera om två händelser där personer uttryckt sympatier för terrororganisationen Islamiska staten, IS.

Andra kommuner rapporterar om högerextremister. Till exempel i Lödöse i Lilla Edet där det finns högerextrema och kommunen menar att det finns en risk för polarisering mellan nyanlända och kommuninvånare.