پناهجوی اخراجی اجباری از سویدن را پُلیس افغانستان نپذیرفت

9:50 min

در حالیکه اتحادیه اروپا در تلاش است دولت افغانستان را مجبور کند که ۸۰۰۰۰ اتباع اخراجی خود را از کشورهای اروپایی بپذیرد، پُلیس افغان از پذیرفتن یک تن از پناهجویان افغان در سویدن خودداری کرد. این پناهجو هفته گذشته به افغانستان اخراج شد، ولی پُلیس افغان بنابر اجباری بودن این اخراج، پناهجو را از پُلیس سویدن تسلیم نگرفت. این پناهجوی افغان اکنون در سویدن در کنار خانواده خود است.

امیر محمد نوری ۳۵ سال دارد و از مدت ۱۱ سال به‌اینسو در سویدن زندگی کرده و بر اساس گفته وی، ۹ سال در این کشور کار کرده‌است. سفر امیر محمد نوری به سویدن برپایه ازدواج بوده ولی تا هنوز نتوانسته اقامت بدست آورد. او چهار فرزند دارد و در شمال سویدن به سر می‌برد.

به تاریخ ۵ اپریل پُلیس سویدن امیر محمد نوری را به اجبار سوار هواپیما کرد، با همراهی سه پُلیس و از طریق ترکیه او را به کابل اخراج کردند. یکی از شرایط پذیرفتن اتباع افغانستان توسط پُلیس آن کشور این است که برگشت پناهجو داوطلبانه باشد و مقامات سویدن از قبل از فرستادن پناهجو به مسئولین افغانستان اطلاع بدهند. از اینکه اخراج امیر محمد نوری با معیارهای پذیرفته شده مطابقت نداشت، پُلیس کابل از پذیرش وی خودداری کرد.

جزئیات بیشتر در مورد این اخراج را از امیر محمد نوری در فایل صوتی بشنوید.