Inte fel med skatteparadishjälp

Kommuninvests sätt att bättra på lånevillkoren via skatteparadiset Cayman Island är godkänt av den svenska finansinspektionen, det säger kommuninvests finanschef Thomas Werngren.
Landstinget och alla kommuner i länet lånar pengar genom kommuninvest, som i sin tur säljer obligationer vars värde följer utvecklingen för fonder på skatteparadiset Cayman Island. Men det är alltså godkänt av den svenska Finansinspektionen, och det socialdemokratiska landstingsrådet Sören Gunnarsson säger att kommuninvest INTE smiter ifrån några svenska skatter på det här viset. Men det råder delade meningar om det här. Ekonomie doktor Peter Norberg på handelshögskolan tycker INTE att kommuner och landsting, vars verksamhet finansieras av skattebetalarna, ska försöka komma ifrån det svenska skattetrycket.