Skatteverket rodel teroristicne love

1:40 min

Tela uni shon khidas Skatteverket andre 4 miljonura extra pala kodo ke von dikhenas vaj varikhon denas love khaj teroristicne buchia.

Chi djanel pe sode love djal avri anda Shvedo ande kaver thema pe teroristicne grupi vaj buchia feri ke Finansinspektionen pachal ke shaj te djal khatar 1 miljono zhi khaj maj but miljonura sako bersh.

Te del pe varikhas krisi e doshasa ke von keren teroristicno finanso si pharo ando shvedo thaj e maj paluni buchi khaj varikhon las krisi anda teroristicno finanso si opral 10 bersh.

Feri o Skatteverket kerel kaver buchi von dikhen perdal e manusheski ekonomia thaj dikhen pala kodo perdal kusa deklaratcia thaj chi mukhen pengo rodipe, phenel Pia Nordman khaj si kordinatorka po Skatteverket.

Ande juridicne buchia musaj te avel evidensia te del pe manushes krisi thaj ande ekonomicne buchia musaj o manush korkori te sikavel evidensia ke Skatteverket phenel variso khaj naj chachipe thaj musaj te sikavel ke e love si parne.

Te si kade ke chi birij pe te sikavel kodo shiol Skatteverket jekh strafo pe jekh suma.

Kadi metoda cirdas akanak andre karing 4 miljonura koroni manushendar so si pangle kusa teroristicne umbrela organizatci.