Löneskillnaderna ökar mellan män och kvinnor på Gotland

2:27 min

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat på Gotland. I genomsnitt tjänar män inom de tio vanligaste yrkesgrupperna på ön 2320 kronor mer än kvinnor

Att löneskillnaderna faktiskt ökar, det hade Kärstin Sandberg på känn när P4 Gotland frågade om hon tror att skillnaderna ökar eller minskar mellan män och kvinnor.

- Tyvärr tror jag att de ökar. Det är ju bara så. Kvinnor värderas inte lika mycket, fortfarande, säger hon.

"Kön spelar roll" är rubriken på länsstyrelsens statistik om kvinnor och män på Gotland. Nya fakta har precis sammanställts utifrån siffror från Statistiska centralbyrån.

Sofia Nordström är särskilt sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen och just inkomst; att löneskillnaderna ökar mellan kvinnor och män, det reagerade hon mest på bland alla nya siffror.

- Man kan ju se att medelinkomsten ökat för både kvinnor och män. Men män har fått ännu bättre lön.

Så här gissade en annan kvinna på frågan vad hon trodde hade hänt i fråga om inkomstskillnad män/kvinnor:

- Jag tror de minskar.

Hon tror fel. Kanske likt många andra som hoppats att lönekartläggningar skall ha gett minskade klyftor eller att "lika lön för lika arbete" fått genomslag i lönesättningen.

Om man jämför löner inom de tio vanligaste yrkesgrupperna på ön, har gapet i månadslönerna ökat till 2 320 kronor - där männen alltså har bättre betalt.

-Det är för djävligt, gammalt mönster som sitter i, säger kvinnan.

Sofia Nordström, särskilt sakkunnig i jämställdhet tycker att det är anmärkningsvärt att gapet ökat.

-Det är ju väldigt konstigt att kvinnor och mäns arbete värderas olika. När man har samma arbetsuppgifter och samma kvalifikationer. Det är en orättvisa. Det är ju egentligen oförklarbart, säger Sofia Nordström.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har alltså ökat på Gotland. Mellan 2007 och 2013 har gapet ökat med 270 kronor i månaden i de tio vanligaste yrkesgrupperna på ön.

Även om det finns förklaringar genom olika arbeten med olika lönenivåer så visar statistiken att det finns en "oförklarad löneskillnad" på ca 5,8 procent, nationellt sett.

När det gäller Gotland har män 2 320 kronor mer i genomsnittlig månadslön än kvinnor inom samma yrkesområde. Störst är skillnaden inom gruppen drift- och verksamhetschefer; 7 100 kronor mer för männen.