Tufft ekonomiskt för personer med utvecklingsstörning - Plånboken frågar ut ministern

18 min

Att personer med utvecklingsstörning ska vara en del av samhället, utifrån sina förutsättningar och sina villkor, det står nedskrivet i lagen om särskilt stöd – LSS. Lagen säger att den som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra, med goda levnadsvillkor, jämlikhet och delaktighet i samhället. Men de ersättningar som människor med funktionsnedsättning får från socialförsäkringssystemet räcker sällan till för att leva som en jämställd och delaktig medborgare. Reportage och uppföljning med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.