Klart: Regeringen säger ja till Region Norrbotten

1:35 min

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län ska få bilda region den 1 januari 2017. Det betyder att regionerna tar över utvecklingsansvaret i respektive län.

Det är landstingen i Uppsala, Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens län som ansökt om få bilda region, vilket regeringen nu alltså kommer att säga ja till vid regeringssammanträdet på torsdag.

– Det här rör arbetet med strategin för regional utveckling för tillväxtarbetet. Det här innebär då att vi skapar förutsättning för en regionalisering av Sverige, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Många ifrågasätter varför regeringen låter de här länen bilda region redan nu. Deras roll kan vara överspelad om bara några år om planerna på att dela in Sverige i sex helt nya storlän blir verklighet.

Men det håller inte Ardalan Shekarabi med om.

– Tvärtom, det här skapar förutsättningen för bildandet av stora regioner som får ta hand om frågor som rör tillväxten bland annat. Det innebär då bland annat att det blir likadana villkor för de olika landstingen, bland annat i norr regionen och då har de också bättre förutsättning att vid storregionbildning helt enkelt ta över uppgifter från staten.

Att Uppsala, Västernorrlands, Västmanlands och Norrbottens län får bilda region vid årsskiftet innebär att makten över flera hundra miljoner kronor i statliga utvecklingspengar flyttas från de statliga länsstyrelserna till de folkvalda regionparlamenten, det som i dag kallas landstingsfullmäktige.

Samtidigt flyttas ett antal tjänstemän från länsstyrelserna regionernas administration.

Vad säger du till dem?

– Ja, erfarenheterna är ju goda, kan vi konstatera, för det här har ju genomförts i andra landsting och då har det funkat bra.