Fortsatt stopp för Tingstädevatten

1:27 min

Boende i Tingstäde med kommunalt vatten rekommenderas fortfarande att inte dricka vattnet. De analyser som gjorts av vattnet visar att det innehåller spår av etylenglykol, bensen och toluen.

Boende i Tingstäde med kommunalt vatten rekommenderas fortfarande att inte dricka vattnet.

De analyser som gjorts av vattnet visar att det innehåller spår av etylenglykol, bensen och toluen.

Livsmedelsverket ska nu göra en riskvärdering och bedömning av halterna kemiska ämnen i vattnet för att bedöma om halterna av föroreningarna är farliga.

Etylenglykol används bland annat i bromsvätskor och som antifrysmedel i kylarvätskor. Bensen och toluen finns i bensin.

Alla vattenledningar har spolats och rengjorts men regionen vill med de nya proverna förvissa sig om att de kemiska ämnena är borta.

Tingstäde samhälle kommer att förses med dricksvatten i tankar ett tag till, tills anlyssvar kan bekräfta att föroreningarna inte finns kvar.

Alla värden som analyserats ligger på gränsen till otjänligt dricksvatten.