BOLLEBYGD

Skattebetalarna förlorare när kommunen bygger nytt i Bollebygd

1:28 min

Bollebygds skattebetalare är de stora förlorarna medan den private medexploatören gör en mångmiljonaffär. Det är resultatet av kommunens avtal i samband med bygget av ett nytt bostadsområde.

I går berättade vi om Bollebygds nya bostadsområde Bergadalen som kostat mångdubbelt så mycket som budgeterat.

Men den private exploatören kommer billigt undan, egentligen skulle man dela lika på kostnaden men genom ett dåligt skrivet avtal betalar kommunen mer än fem gånger mer av kostnaden medan intäkterna blir det tvärtom, där tar den private exploatören hand om merparten av intäkterna.

Får flest tomter - betalar minst
Kommunen bygger ut området tillsammans med en privat exploatör. Meningen var att man skulle ta hälften var av kostnaderna, men ett mycket dåligt avtal som politikerna skrivit under så blir det istället skattebetalarna som betalar merparten av kostnaderna och den private exploatören som tar merparten av vinsten. Han har nämligen fått nästan två tredjedelar av tomterna på etapp ett, 23 stycken vars värde torde ligga på över 15 miljoner kronor men han behöver bara betala knappa tre miljoner kronor av kostnaderna som nu närmar sig 20 miljoner kronor. Kommunen fick 13 tomter.

Avtal som missgynnar Bollebygd

– Jag har inte koll exakt på hur det ser ut ekonomiskt men vi har ju skrivit ett avtal och det gäller ju och hur många tomter var och en har jag inte koll på, säger Peter Rosholm, S, kommunstyrelsens ordförande och hänvisar till Samhällsbyggnadens ordförande eller vice ordförande.
Ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden är socialdemokrat och heter Lars-Erik Olsson, P4 Sjuhärad har i över tre veckor sökt honom, vi har ringt och talat in meddelande på hans telefon men Lars-Erik Olsson har inte hört av sig.

Vice ordföranden är moderat och heter Bengt Classon. Och han är bekymrad över upplägget och avtalet som skrevs är inte bra.

– Det är väldigt olyckligt ur kommunens synvinkel, säger han och menar att det inte är ett bra avtal.

– Man bör ju teckna avtal så att alla inblandade tar sin del av kostnaderna, det här är inget bra avtal för kommuninvånarna, säger Bengt Classon

Hör ett längre reportage om avtalet mellan kommunen och exploatören!