Föräldraskapskurs ska ge makten tillbaka till föräldrarna

4:25 min

Hur är man förälder i Sverige? Och hur hanterar man en bråkig tonåring som hotar med att gå till socialen om hen inte får en ny mobil? Det är några av frågorna som ska besvaras när en grupp nyanlända somaliska föräldrar går kursen Älskade Barn.

– Många föräldrar har tappat självförtroendet i föräldraskapet och kan inte bestämma över sina barn, säger Asha Adnan, samhällsvägledare på integrationscentrum i Göteborg.

Under torsdagens lektion, som är en av sex i programmet, träffade deltagarna ungdomsmottagningen. Just föräldrarnas förmåga att sätta gränser och bestämma över sina barns bästa är ett återkommande tema under kursen.

Många av deltagarna har barn i tonåren och är rädda för att deras barn ska ta över makten i relationen. Detta tror Asha Adnan till stor del beror på fördomar om hur föräldraskapet fungerar i Sverige och vad barnens fri- och rättigheter faktiskt innebär.

– Det finns många fördomar om exempelvis att svenska barn saknar respekt för vuxna. Men många av fördomarna försvann efter att föräldrarna kommit till kursen, säger hon.

Sagal Mahamed Ali är en av deltagarna i föräldraskapskursen. Hon är i Sverige sedan ungefär ett och ett halvt år och väntar på att hennes fyra barn, som fortfarande är i utlandet, ska få komma till henne här i Göteborg. Hon säger att det finns en oro hos många landsmän att socialen ska omhänderta deras barn ifall de visar missnöje gentemot myndigheter. Detta eftersom barnen snabbt får ett språkligt övertag över sina föräldrar och därför klarar av myndighetskontakter bättre. Men Sagal tror att den här typen av kurser, i kombination med goda kunskaper i svenska, kan ge föräldraskapet tillbaka till föräldrarna.

– Föräldrar måste studera och lära sig svenska. Då kan de läsa papper från skolan. Många föräldrar är rädda för att socialen ska komma och ta barnen men jag tror att detta är fel, säger hon.

Men kursen handlar inte bara om att vara tonårsförälder i Sverige. Den tar också upp den kulturkrock som kan uppstå för nyanlända småbarnsföräldrar. Fahmi Diiriye deltar också i kursen och berättar hur han lämnat en vi-kultur bakom sig i Somalia för att här i Sverige bli del av en jag-kultur. Han syftar till familjenätverken som han menar är starkare i hemlandet. 

– När jag fick mitt första barn kom min mamma och min släkting hem och hjälpte oss ta hand om det. Nu har min kompis fått barn i Sverige och han vet inte själv hur han ska ta hand om det. Det blir jobbigt om man inte har erfarenhet av att ta hand om barn och därför är denna kursen viktig, säger Fahmi Diiriye. 

Och det är fler än Fahmi som tycker att kursen är viktig. Intresset har varit stort och detta är fjärde gången som kursen hålls på somaliska. I framtiden kommer minst en omgång till på somaliska och dessutom kommer Älskade Barn ges på arabiska. 

– Intresset växer hos föräldrarna och ryktet sprider sig från mun till mun, säger Asha Adnan.