Risk för gräsbrand i Västernorrland

Faran för gräsbränder är idag lokalt stor i snöfria områden, varnar SMHI.

När solen kommer fram och torkar upp markerna ökar risken för gräsbrand i fjolårsgräset. Tänker man elda ska man vara särskilt uppmärksam i snöfria områden.

Risk för gräsbrand utfärdas av SMHI under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.