Fängelset fick flera anmärkningar vid senaste inspektionen

2:55 min

Redan för två år sedan fick fängelset i Kalmar flera anmärkningar vid en brandskyddsbesiktning. 

Det som gjorde att Kriminalvårdsverket med generaldirektören i spetsen i går beslutade att fängelset ska vara evakuerat på fredag är nya krav på brandsäkerhet.

– Det går inte att tulla på säkerheten, säger Lena Danielsson som är enhetschef på anstalten i Kalmar.

Det har inte varit någon vanlig dag på jobbet för henne. Extrapersonal är inkallad för att de 58 intagna ska kunna evakueras på ett säkert sätt, personalen undrar hur det ska bli med deras jobb och media står på kö med frågor.

Det var efter en brandsynsinspektion vid lunchtid på måndagen som det bestämdes att fängelset ska stängas tillfälligt eftersom det bedömdes att säkerheten inte kunde garanteras för vare sig intagna eller personal. Ytterst ansvarig för beslutet är Kriminalvårdsverkets generaldirektör, men beslutet är taget i samråd med Lena Danielsson och andra inom myndigheten.

– Det var ett hastigt beslut utifrån den tillsynen som gjordes i går. Det blev väldigt skarpt i återkopplingen, säger Lena Danielsson.

Ungefär hälften av de intagna är redan flyttade till andra anstalter, bland annat till Jönköping.

– Det är klart att de är fundersamma på vad som ska hända med dem. Det är normala reaktioner i den här situationen, säger Lena Danielsson som informerar både de intagna och personalen så gott hon kan.

P4 Kalmar mötte flera ur fängelsets personal på förmiddagen, men ingen vill uttala sig. Den fackliga representanten meddelar att han inte vet så mycket än, men att möten om framtiden för de som arbetar på fängelset har hållits redan i dag.

Problemen med brandskyddet på fängelset i Kalmar är inget nytt. Sedan 2005 har sex inspektioner gjorts i fastigheten som byggdes i mitten av 1800-talet. Vid fyra av inspektionerna har det blivit anmärkningar.

Allvarligast var det vid senaste inspektionen i maj 2014. Då tryckte Kalmar brandkår på att sprinklersystemet, indelningen av brandceller och utrymningssäkerheten behöver förbättras och att detta skulle tas särskilda hänsyn till vid den planerade ombyggnaden av fängelset.

Eftersom det handlar om ett fängelse är det svårt att få veta några detaljer om utrymningsvägar och branddörrar. Att fängelset ändå fick godkänt 2014 berodde på att personalen har bra brandskyddsutbildning och att det förebyggande arbetet fungerar.

Trots de tidigare anmärkningarna menar Lena Danielsson att beslutet att flytta de intagna inte är något som har diskuterats tidigare. Enligt henne har det inte heller varit något tullande på brandsäkerheten före måndagens beslut om stängning.

– Man väger in nya incitament i sina riskbedömningar, säger hon.

Fängelset i Kalmar ska vara tömt på fredag. När det kan öppnas och vilka åtgärder som behövs för att göra fängelset brandsäkert är oklart.

– Det är för tidigt att säga.