P4 Blekinge granskar slavlönerna

Svårt att syna fusk med asylpraktik - nya regler dröjer

1:37 min

Lagen gör det krångligt för Skatteverket att kontrollera vilka företag som utnyttjar asylpraktikanter för svart arbete. Nu hoppas Skatteverket att regeringen skyndar på arbetet med nya regler som förenklar arbetet.  

– Det vi önskar är att regeringen inför en redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. Det hade hjälpt oss otroligt mycket när vi granskar företag, säger Charlotte Hoff som är regional samordnare med ansvar för grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Individbaserad redovisning
Idag redovisas arbetsgivaravgifterna till Skatteverket i en klumpsumma, redovisningen bör istället ske individ för individ, enligt Skatteverket.

– Då kan vi väldigt nära i tiden gå ut och granska de här företagen. Om vi har tydliga signaler på att det betalas ut lön månad ett, då skulle man redan i mitten på månad två kunna konstatera om det fuskas eller inte givet att vi har en individbaserad arbetsgivarredovisning, säger hon.

Uppgifterna som Skatteverket vill få tillgång till finns redan i företagens bokföring. De ligger till grund för redovisningen av individuella löner. Regeringen hade lovat Skatteverket att ändra reglerna vid årsskiftet. Men än har det inte skett.

Växande problem
Och när de asylsökande som gör praktik nu kommer att blir fler så kan det bli ännu större problem för myndigheten att klara av att kontrollera företagen. Det börjar bli bråttom med de nya reglerna, enligt Charlotte Hoff.

– Volymerna har blivit oerhört mycket större. Så det kan helt enkelt vara så att det här är ett problemområde som kommer att bli större nu 2016 och framåt.  

Statssekreterare Irene Wennemo på arbetsmarknadsdepartementet säger att regeringen arbetar med frågan. Men hon kan inte säga när den utlovade ändringen ska börja gälla.

 – Det är på gång och det är sant som Skatteverket säger att det kommer att vara en viktig pusselbit.