Byggstrejken

Långvarig byggstrejk blir kostsam

1:41 min

Tre byggplatser står stilla i Östersund och om strejken blir långvarig kommer det att bli kostsamt.

– Vi sitter och planerar för om strejken blir långvarig och vad det får för konsekvenser med leveranser och så vidare. Det är mycket leveranser upp till Remonthagen just nu, säger Ulf Lindström, Skanskas projektledare för Jämtlands län.

Enligt Svensk byggindustri kostar strejken mellan 100-200 miljoner kronor per arbetsdag.

Under tisdagens strejk fick en lastbil från Örnsköldsvik som skulle leverera betong i Östersund vända utan att lossa lasten.

Går det att överblicka vad det kan leda till framåt?

– Det är svårt att säga just nu vad det kan bli för konsekvenser. Det är frågan om strejken blir ett par dagar eller om den blir långvarig.

I Östersund berörs tre byggplatser. Det handlar om byggen på Remonthagen, Storsjöstråket och Stadsdel Norr.

Vad tycker ni om strejken?

– Det är tråkigt samtidigt är det svårt för oss lokalt här i Östersund det här är ju på Sverige nivå. Vi får rätta oss efter ledet, säger Ulf Lindström.

Har du några uppfattning om konfliktfrågan gällande ackordslöner?

– Det finns olika syn på det där. Vi som arbetsgivare vill förändra den löneform som är och hellre gå över till någon form av månadslön, säger han.