Arbete

Fördubbling av varsel i Jämtlands län

Antalet varsel i Jämtlands län fördubblades under årets första tre månader jämfört med samma tid förra året. 

Det visar en ny sammanställning från Arbetsförmedlingen.

När Arbetsförmedlingen sammanställt den senaste månadsstatistiken står det klart att 141 personer i länet varslats mellan januari och mars i år. Det kan jämföras med 71 personer samma period förra året. Majoriteten av varslen har skett inom tillverkningsindustrin.

Positivare är att arbetslösheten i länet fortsätter minska, den var 3,5 procent lägre i mars än samma månad förra året.