دولت وضعیت کارآموزی پناهجویان را موردبررسی قرار می‌دهد

1:50 min

پس از بررسی و افشاگری کانال ۴ بلکینگه در مورد سوءاستفاده از پناهجویان کارآموز در بازار کار سیاه،  مشاور وزیر بازار کار، ایرِنه وِنِمو  از بررسی وضعیت کارآموزی پناهجویان و بازنگری مقررات از سوی دولت خبر داد. 

ایرنه ونموIrene Wennemo می‌گوید: ما مشکلات فعالیت‌های کارآموزی را دیده ایم. من فکر می‌کنم نیاز است که شکل جدیدی برای آن پیدا کنیم. 
تحقیق کانال ۴ بلکینگه نشان می‌دهد که از نیروی کار پناهجویان کارآموز  در بازار کار سیاه سوءاستفاده می‌شود.  آنها بیش از ۱۰ ساعت در یک روز و ۶ روز در هفته برای حقوقی در حدود ۱۰ کرون در ساعت کار می‌کنند. 
ایرنه وِنِمو می‌گوید: ما از سوی اتحادیه‌های سراسری کارگران کمونال، بازرگانی، هتل و رستوران نیز نشانه‌هایی در مورد سوء استفاده از کارآموزان دریافت کرده بودیم.  
اتحادیه سراسری سندیکاهای صنفی و شغلی پیشنهاد می‌کند که دولت مسئولیت پناهجویان کارآموز را بر عهده اداره کاریابی بگذارد. بنا بر اعلام دولت این پیشنهاد می‌تواند یک راه‌حل منطقی باشد.
ونمو ادامه می‌دهد: تمرکز اداره کاریابی بر پناهجویان نیست  ولی ما با دردسرهای بزرگ‌تری مواجه می‌شویم اگر مسئولیت این موضوع همچنان بر عهده اداره مهاجرت باقی بماند.  اداره کاریابی به سیستمی برای ارتباط با طرفین در بازار کار دست پیدا کرده است. در این حالت ما این اطمینان را مطالبه می‌کنیم که از افراد سوءاستفاده نشود.


دولت هنوز نمی‌تواند به‌طور دقیق اعلام کند که چگونه کارآموزی پناهجویان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما این اطلاعات به‌زودی اعلام خواهد شد.
ایرنه وِنِمو اضافه می‌کند: ما در بودجه بهار یا دیرتر در همین فصل یک راه حل اعلام خواهیم کرد.