Vindkraftsutbyggnad för miljarder

1:55 min

Investeringarna i svensk vindkraft har minskat kraftigt, men beräknas ändå till cirka 21 miljarder kronor de närmaste fyra åren.

Samtidigt ökar en ny grupp av intressenter säger branschorganisationen Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger.

– Det har kommit fler och fler utländska investerare som ser att det är en politisk stabilitet och att vi har goda vindförhållanden. Jag ser att de flyttar sig från andra länder där det inte ser ut på samma sätt, och då ökar antalet utländska investerare i förhållande till de nationella.

Fallande elpriser och därmed lägre lönsamhet i svensk vindkraft har bidragit till att investeringarna i sektorn sjönk under fjolåret med 40 procent jämfört med året innan, det enligt Svensk Vindenergi.

Ändå är utbyggnaden bland landets största industrisatsningar. Bara kring Björkhöjden mellan Jämtland och Västernorrland planeras vindkraftverk för runt sex eller sju miljarder de närmaste åren säger platschefen Mats-Ola Vestin:

–Det finns tillstånd för att bygga ett antal turbiner till, bara i Bodhögarna 80 stycken och även i Björkvattnet, men där vill man ju höja till 220 meter för att hitta lönsamheten helt enkelt.

En senare generation högresta vindkraftverk 220 meter till spetsen på översta rotorbladet - som Storkyrkan i Stockholm - på toppen av Kaknästornet. Men även här i verklig glesbygd höjs rösterna mot energikällans avigsidor. Skogsentreprenören Staffan Magnusson bor inte långt ifrån den växande vindkraftsparken:

– Alltså ljudet… Om vi åker västerut till grannbyarna som Rensjön, Västvattnet och Hocksjön, då har de problem, för det är inte så kul när man hör ljuden inomhus.