Regiondirektören måste godkänna nyanställningar

5:10 min

Ökningen av antalet anställda i Region Skåne måste dämpas som en följd av prognoserna som pekar på stora underskott för regionen. Verksamheter som vill öka antalet anställda måste i fortsättningen få det godkänt av regiondirektören.

– Vi har ökat antalet anställda med över tusen personer det senaste året, och det är bra till stora delar. De behövs, men nu kan vi inte öka mycket mer, utan nu måste vi ha en väldigt blygsam ökning av antalet anställda, och det kommer vi att ta ett fastare grepp om, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Prognosen efter årets två första månader pekar på ett underskott på 567 miljoner kronor för Region Skåne i jämförelse med budget. Därför behandlar regionstyrelsens arbetsutskott i dag ett förslag på ekonomiska åtgärder som ska klubbas på ett extrainsatt regionstyrelsemöte.

Det reformstopp som infördes förra året blir enligt förslaget kvar. Regionstyrelsen föreslås också göra ett uttalande till verksamheterna om att budgeten för år ska hållas, och att beslut på alla nivåer ska vara finansierade på både kort och lång sikt.

– Det har förhoppningsvis varit tydligt innan också, men vi ser nu att det finns prognostiserade underskott som är ganska stora för det här året, och då vill vi ändå göra ett väldigt tydligt uttalande till förvaltningarna om att budget gäller. Det ska den naturligtvis göra ändå, men vi tycker att det förtjänas att påpekas extra i det här fallet, säger Henrik Fritzon.

Den beslutade tillgänglighetssatsningen påverkas inte av beslutet. Däremot kommer statsbidragen för ökat flyktingmottagande att hållas inne för att täcka eventuella underskott till följd av ökade kostnader för asylsökande. Det betyder att inga speciella satsningar på området kommer att göras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas återigen att se över ersättningarna till vårdvalen inom psykoterapi och multimodal smärtbehandling.

Enligt Henrik Fritzon kan det innebära att ersättningarna kan komma att sänkas ytterligare. Så sent som vid årsskiftet sänktes vissa ersättningar rejält, vilket ledde till att flera vårdgivare valde att säga upp sina avtal.

Regiondirektören får också i uppdrag att undersöka om vissa planerade investeringar kan avskrivas eller skjutas upp, och han ska också utreda möjligheten att profilera sjukhusen ytterligare, det vill säga att fördela olika vårduppdrag på olika sjukhus.

En översyn av Region Skånes intäkter ska också göras.