KD-politiker: Det finns en osund landstingskultur att man inte behöver vara så öppen

1:11 min

Under lång tid har det frodats tankar att det inte är så noga att vara öppen och lämna ut handlingar. Det säger kristdemokraten Soledad Henriquez om landstinget och offentlighetsprincipen.

Hur noga är det med öppenheten? Vad tycker du om att politiker har tvingats hänvisa till grundlagen för att få se handlingar? Diskutera! 

Den här osunda kulturen har satt sig under flera mandatperioder och yttrar sig som en attityd hos chefer och tjänstemän att det inte är så noga att vara öppen varken mot allmänheten eller politikerna. 

Soledad Henriques har själv tvingats begära ut handlingar och hänvisa till grundlagen för att få ut dem. Och när det till och med är svårt för politiker att få se handlingar som man behöver för att kunna fatta beslut så är det säkert inte lättare för allmänheten, säger Henriquez.

Det är en kultur som inte är så öppen och demokratisk som den borde vara.

Att det kan dyka upp hemliga löneavtal som aldrig diarieförts som i fallet Margareta Rödén så säger Henriques att det skadar förtroendet för landstinget.

För att göra det lättare för allmänheten att ta del av vad som händer på sammanträden i landstinget så har Henriquez nu skrivit en motion där hon föreslår att alla sammanträdeshandlingar ska läggas ut på webben. 

Det är enkelt att göra eftersom handlingarna redan distribueras digitalt till politikernas läsplattor inför sammanträdena, skriver hon.

Och det här kan bli verklighet trots att Tobias Åsberg, som är chef för diariet, ännu inte kan säga när. 

Vi har en undersökning på gång att skaffa ett webbdiarium för våra diarieförda handlingar. Dessutom har vi snart möjlighet att lägga ut de politiska sammanträdeshandlingarna digitalt på nätet.