Kronoberg

Seko om avslöjandet: En skandal som staten upprätthåller

1:32 min

Fackförbundet Seko reagerar starkt på SVT Smålands avslöjande om att de arbetare som monterat säkerhetsstängsel utmed järnvägen i södra Sverige på uppdrag av Trafikverkets underentreprenörer, har gjort det under usla villkor.

Arbetare från bland annat Rumänien och Moldavien har jobbat för usla villkor längs järnvägen i bland annat Växjö och Alvesta. Det visar en granskning som SVT Nyheter Småland gjort.

Efter olyckor och självmord på spåren satsar Trafikverket 46 miljoner kronor på att bygga stängsel längs järnvägen i Småland och Skåne. Men granskningen visar på bristande kontroll av underentreprenörer som jobbat med stängslet.

Det handlar bland annat om löner som betalas ut kontant utan lönespecifikationer, arbetstider på upp mot 60 timmar i veckan och om att arbetarna inte får ersättning för vare sig övertid, obekväm arbetstid eller traktamenten.

Daniela Manilova och Roger Johansson är ombudsmän på Seko. De är upprörda och ledsna över avslöjandet att Trafikverkets underentreprenörer inte följer kollektivavtalet.

– Man blir ledsen för arbetstagarna som tvingas jobba på det här sättet, med inkomster som inte ens kan betala en hyra. Sen blir man upprörd för att det är skattemedel det handlar om, säger Daniela Manilova.

– Det är verkligen en skandal. Regering, riksdag och alla partier pratar och värnar om kollektivavtalets värde, sedan är det deras egna bolag som ser till att den här verksamheten vidmaktshålls genom att lägga ut uppdraget, säger Roger Johansson.

– Att det sedan kan vara sju, åtta led ner till de som gör jobbet, där de inte tillförs något mervärde, utan varje företag bara tar en del av våra skattemedel, för att sedan sluta att utföra jobbet för noll och ingenting. Det är en skandal och staten bär det totala ansvaret för att upprätta den, fortsätter han.