Olönsam vindkraft på export

1:43 min

Dålig lönsamhet i vindkraft gör att många väljer att plocka ner sina vindkraftverk och sälja dem till andra länder.

Lågt elpris i kombination med lågt pris på elcertifikat, har lett till att många ägare av vindkraftverk har det ekonomiskt tufft just nu.

Den bristande lönsamheten har lett till att många ägare av framför allt lite mindre och äldre vindkraftverk väljer att plocka ner verken och sälja dem utomlands, bland annat till Irland och Italien.

På Visingsö träffar Ekot Erik Josefsson på ES Power, som är en av dem som specialiserat sig på att montera ner vindkraftverk. Han och hans kollegor håller just på att montera ner ett 225-kilowattsverk med 30 meters navhöjd. 

– Det har blivit ett 30-tal vindkraftverk som vi har monterat ner de senaste åren, de flesta i den här storleken, berättar Erik Josefsson. 

På Visingsö fanns tidigare fyra vindkraftverk, i dag finns bara ett kvar. Det senaste som plockats ner ägdes av det kommunala bolaget Jönköping energi. 

Det låga elpriset gjorde att det inte var lönsamt för bolaget att fortsätta underhålla det vindkraftverket, så nu har det sålts till Italien. Där har de generösare statliga subventioner till förnybar elproduktion, förklarar Anders Alvin på Jönköping Energi. 

– Ja, det handlar både om skillnader i stödsystem och i elpris, de har ju högre elpris än vad vi har. 

Vad tänker du om att det inte fungerar här i Sverige att låta funktionsdugliga vindkraftverk stå kvar och ticka på, men att det funkar i andra länder?

– Ja, det känns ju konstigt. Något annat kan jag inte säga utan så är det ju. 

Totalt sett fortsätter ändå vindkraftsproduktionen att öka i Sverige. Men när det gäller ny etablering av vindkraft, så sker den numera i första hand i form av stora vindkraftparker, med allt större och effektivare vindkraftverk, som ägs av stora bolag.

För de mindre elproducenterna är det fortsatt tufft. Inte minst drabbas många privatpersoner och små ekonomiska föreningar som äger vindkraftverk av de låga priserna på både el och elcertifikat. Det säger Tomas Hallberg på branschföreningen Svensk vindenergi.

– Många vindkraftsägare har det väldigt svårt. Många driver sin verksamhet med underskott.