Ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt

Arbetslösheten bland unga personer i Värmland sjunker. Inte sedan 2008 har man hafts så låg ungdomsarbetslöshet i mars.

I mars var 16,6 procent (2 410 personer) av länets arbetskraft 18 – 24 år arbetslösa. Det är en minskning från 18,4 procent (2 803 personer) för ett år sedan. Det är det lägsta antalet arbetslösa ungdomar en marsmånad sedan 2008.

Munkfors kommun har den kraftigaste minskningen - från 34,8 procent (73 personer) för ett år sedan till 16,4 procent (30 personer) i år.

– Det är god efterfrågan på arbetskraft i länet och det gynnar ungdomarna, förklarar arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg, i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten är högre bland unga män än bland unga kvinnor. I mars var 19,9 procent (1 529 personer) av männen arbetslösa, jämfört med 12,9 procent (881 personer) av kvinnorna.