Strejken trappas upp - arbetsgivarna svarar med lockout

Sveriges byggindustrier har beslutat att lägga en omfattande lockout som svar på byggnads strejk. 

Arbetsgivarna svarar på den pågående strejken med en så kallad spegel-lockout av de som redan nu är uttagna i strejk, men även en försvarslockout av de som till följd av strejken inte kan jobba. 

Bernt Jonsson, regionchef för arbetsgivarorganisationen Byggindustrierna säger till P4 Västernorrland att en så kallad spegellockout läggs för att bland annat få ansvaret över undantagen.

Den varslade lockouten träder i kraft den 22 april om inte parterna kommer överens.