Fastighetsägares jakt på skarv stoppas

Naturvårdsverket stoppar nu tills vidare en del av den jakt på skarv som länsstyrelsen i Kalmar län beslutat om.

Det är Sveriges ornitologiska förening som överklagat länsstyrelsens beslut, när det gäller skyddsjakt för fastighetsägare och jakträttsinnehavare.

Enligt Naturvårdsverket finns det inget som visar att skarvarna har några påtagliga effekter på fiskebestånden.

Yrkesfiskare kommer däremot att få genomföra skyddsjakt på skarv inom 300 meter från fasta fiskeredskap, det beslutet gäller året ut.