Växjö

Dubbdäck försämrar vårluften vi andas

1:16 min

Dubbdäcken försämrar luften som vi andas, det visar luftmätningar som görs i Växjö. För så snart dubbdäcken är utbytta börjar luften sakta bli bättre igen.

– Då blir det mindre halter i luften av miljöskadliga grova partiklar som dubbarna sliter loss från vägbanan, säger Eva Hellgren-Larsson som jobbar med luftkvalitetsfrågor på Växjö kommun.

Det är under våren i mars och april som luften är som sämst på och kring våra vägar, dels på grund av allt finkornigt damm som har samlats på vägarna under vinter, dels för att dubbdäcken river upp stora mängder med grova partiklar som vi får i oss när vi andas.

– Beräkningar som har gjorts visar att dålig luft årligen i Sverige förkortar livet för omkring 5500 människor. Dubbdäckens bidrag till att luftkvaliteten är dålig har stor betydelse, säger Eva Hallgren-Larsson.

Vad kan man då göra för att minska problemen?

– Kommunen kan tänka på tidig gaturengöring och att man gör det flera gånger på våren. Och som privatperson kan man tänka på vilka däck man använder, och använder man dubbdäck ska man försöka ta av dem i god tid. Har man två bilar kan man ha dubbdäck på den ena och vinterdäck på den andra.