Ungdomar i länet mår bättre än snittet

1:54 min

Ungdomar i Jönköpings län mår bättre än i landet i stort visar en folkhälsoenkät gjord bland ungdomar i årskurs nio och gymnasiets andraårselever som Region Jönköpings län gjort.

I dag presenterades den här folkhälsoenkäten som gjorts bland 5 200 elever runt om i länet. Man har gått igenom områden som hälsa, levnadsvanor, fritid och relationer och tobak, alkohol och narkotika.

Resultatet är i det stora hela positivt men det finns skillnader mellan killar och tjejer när det kommer till bland annat stress.

När det gäller hälsa så kan man se att varannan tjej känner sig stressad jämfört med runt var femte kille. Det i sin tur leder till att tjejer har mer hälsobesvär, som ont i mage och rygg, huvudvärk eller svårt att sova, än killar.

Elise Björn är folkhälsoplanerare och hon är nöjd med vad enkäten visar när det kommer till de olika områdena, och enligt henne är det ingen överdrivet stor skillnad nu jämfört med när samma undersökning gjordes för några år sedan.

– Vi ser inga stora förändringar sen förra mätningen, men vi ser att grabbarna snusar en aning mer nu än då, säger hon.

När det kommer till mediekonsumtion så ser man en skillnad mellan de båda könen. Tiden man spenderar med dator, surfplatta eller sin smartphnone på fritiden är större hos tjejer, och de uppger att de spenderar tre timmar varje dag vid telefonen medan killar totalt lägger mer tid med tv, film, serier, tv-spel än på dator, surfplatta och smartphone.

Trots det positiva resultatet så är inte arbetet klart än för Jönköpings läns del utan enligt Elise Björn så ska man arbeta vidare för att bli ännu bättre.

– Vi ska samla ihop representanter från alla kommuner och sen gå igenom de olika åsikterna.