Tredje stora vattenläckan på ett år i Holmsjö

Åter igen är Holmsjö utan vatten då en ledning i samhället sprungit läck. Läckan är den tredje på ett år.

Varför Holmsjö åter drabbas är något man på Karlskrona kommuns va-avdelning i nuläget inte vet.

– Det kan vara en rad orsaker, exempelvis tryck från pumpar eller yttre påverkan säger Kenneth Johansson som är kommunens va-chef.

De gånger ledningarna har gått sönder i Holmsjö har det varit omfattande läckage och det har drabbat hela samhället som alltså under reparationsarbetet blivit utan vatten.

I Karlskrona kommun har man runt 25 vattenläckor per år och när tre av dessa drabbat Holmsjö, gör det att samhället klättrar i kommunens prioriteringslista för områden som behöver åtgärdas.