Skärpta regler kan ge brist på sjuksköterskor i sommar

2:50 min

Sedan årsskiftet är det inte tillåtet att anställa nyutexaminerade sjuksköterskor som ännu inte hunnit få sin legitimation. Senaste somrarna har varit ansträngda inom vården på grund av sjuksköterskebristen, och de nya reglerna sätter återigen käppar i hjulet.

– Det är ju tråkigt för de sjuksköterskor som gått en utbildning och vill komma in i yrket och kanske fått en anställning men inte kan börja jobba som det direkt. Det är beklagligt. Som arbetsgivare är det också beklagligt för vi har ju tänkt att vi ska använda dem och deras kompetens fullt ut, och det kan vi ju inte göra direkt, säger Stefan Lindskog som är personalchef för hälso- och sjukvården på Landstinget Dalarna.

Enligt Socialstyrelsen är det är inte patientsäkert att låta de nyutexaminerade sjuksköterskorna arbeta inom yrket innan de fått sin legitimation. Därför skärpte man vid årsskiftet kravet när det kommer till att anställa just nyutexaminerade sjuksköterskor.

Inom Landstinget Dalarna både vill och behöver man de nyutexaminerade sjuksköterskorna för att få ihop sommarens verksamhet. Stefan Lindskog menar att det skärpta kravet gör en redan besvärlig situation ännu mer besvärlig, men säger samtidigt att det nya kravet är rimligt.

– Har man ett legitimationsyrke så ska man förstås ha legitimation, det får man ha acceptans för. Det man får göra då är att se till att minimera alla handläggningstider, både från högskolor och Socialstyrelsen, men också att eleverna är snabba med att ansöka om examensbevis. Vi som arbetsgivare kan ju inte göra så mycket åt det tyvärr, säger Stefan Lindskog.

Enligt Socialstyrelsen är handläggningstiden på sjuksköterskelegitimation just nu två veckor. Man räknar med att kunna jobba lika snabbt i början av sommaren, när många sjuksköterskestudenter söker om legitimation. Men Stefan Lindskog är rädd för att det ändå ska ta längre tid.

– Kan man hålla det är det väl okej, men det vi befarar är att det kan bli längre väntetid än två veckor och i värsta fall får vi planera om en del semestrar för personalen, säger Stefan Lindskog.

Till en början kommer de nyutbildade sjuksköterskorna att anställas som undersköterskor hos Landstinget Dalarna. Men så fort de fått sin legitimation skrivs ett nytt kontrakt och de får jobba som sjuksköterskor.

Situationen med att inte få anställa ej legitimerade sjuksköterskor är inte helt ny. Det har tidigare funnits riktlinjer om att inte göra det, men de kraven som sjösattes av Socialstyrelsen vid årsskiftet är en tydligare skärpning. Och det har blivit tuffare att få dispens från reglerna.

– Det är ju en möjlighet som funnits tidigare också, men det har inte varit så starkt reglerat som vi uppfattat det i år. Den bedömning vi gjort hittills, utan att ha gjort en prövning hos Socialstyrelsen, som bedömer vi det som utsiktslöst att få igenom sådana dispenser, säger Stefan Lindskog.