Sveriges byggindustrier svarar med lockout

Arbetsgivarna i den pågående byggkonflikten varslar om en omfattande lockout.

Lockouten påverkar företag som berörs direkt och indirekt av Byggnads strejk.

Vice vd i Sveriges Byggindustrier, Mats Åkerlind säger att de gör en spegel-lockout i konflikten för att skydda sina medlemsföretag.

Med start 22:a april träder lockouten i kraft om parterna inte kommit överens innan. Det handlar dels om en spegellockout som berör arbetsplatser och företag som redan berörs av Byggnads strejkvarsel. Dels om konsekvenslockout.