De flesta som är arbetslösa är födda utomlands

1:45 min

Nu är fler än hälften av de som är registrerade som arbetslösa i Sverige födda utomlands. Det är första gången det är så.

Om man söker ett arbete ska man registrera sig hos myndigheten Arbetsförmedlingen.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten ökar bland personer som är födda i länder utanför Europa. Samtidigt minskar arbetslösheten bland de som är födda i Sverige.

I mars var 372 000 personer registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Av dem var 188 000 födda utomlands. Det är alltså fler än hälften.

Orsaken till detta är att det hela tiden kommer fler nyanlända personer som blir registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Mats Wadman jobbar på Arbetsförmedlingen. Han säger att det också tar längre tid för personer som är födda utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Det är för att många behöver mer utbildning innan de kan få ett jobb.

– Egentligen står de utrikesfödda längre från arbetsmarknaden. Det vill säga de har en lägre utbildning, de behöver kompetensutveckling, så det är en längre process för dem, säger Mats Wadman.