Arbetsgivaren: Risker med ackordslöner

1:30 min

En av de stora stridsfrågorna i konflikten i byggbranschen är de så kallade ackordsjobben. Fackförbundet Byggnads vill ha kvar löneformen, men det vill inte arbetsgivaren.

Ackordsjobben går ut på att lönen blir högre ju snabbare du arbetar.

– Vi tycker att trycket på att jobba fort leder till många nackdelar. Säkerheten på arbetsplatsen är en del, och arbetsmiljöansvaret som ligger på arbetsgivaren försvåras, säger Henrik Junzell som är regionchef för Sveriges Byggindustrier Mellansverige.

– Vi tror att byggbranschen är mogen för månadslöner som i alla andra branscher där man tar ansvar för sina uppgifter.

Det var klockan sex i morse som strejken bröt i byggbranschen. 1 650 byggnadsarbetare lade ner arbetet, ett 20-tal av dessa personer jobbar på de två byggen i Västerås som berörs av strejken.