Flytten till städerna drabbar sågverken

1:51 min

Landsbygdens avfolkning hotar tillväxten i sågindustrin

De svenska sågverken ser ljust på framtiden, bland annat på grund av ökat byggande. Men tillväxten riskerar att bromsas upp på grund av svårigheter att hitta rätt personal. Orsaken är bland annat avfolkningen av landsbygden, enligt Mikael Eliasson, vd för branschorganisationen Svenskt Trä.

– Vi har ju den snabbaste urbaniseringen i Europa vilket gör att det faktiskt kan vara besvärligt att rekrytera personal, så det här är en viktig fråga.

Flytten från landsbygden till storstäderna gör alltså att det blivit svårare för sågverken att hitta personal.

Och det här märks vid Lövholmens såg i Piteå, där Andreas Häggström är produktionschef.

– Vi har ganska svårt att hitta de som har erfarenhet av trä och träutbildning, det skulle vi gärna se mer av, säger han.

Dagens sågverk är hårt rationaliserade med få anställda jämfört med förr.

– Vi är tre stycken inne i sågen så vi är väldigt få, det är vi, men vi har ju byggt det enkelt med effektiv produktion, det är det som är meningen.

Ett 25-tal personer som går tvåskift jobbar vid sågen, och slutar någon kan det bli ett produktionshinder eftersom det är svårt att hitta erfaren personal som kan gå direkt in på ett jobb.

Hur går ni till väga för att hitta personal?

– Vi annonserar ofta via lokaltidningarna men vi har även börjat via Blocket, där har vi sett får vi mycket mer napp, där få vi större spridning.

Är det många som har rätt kompetens så att de kan gå in i produktionen och jobba på en gång?

– Nej, ofta måste vi utbilda dem själva.

Lövholmens såg ingår i Stenvalls trä-koncernen med tre sågar i Norrbotten. Företaget växer men hämmas av svårigheten att hitta rätt personal, säger vd:n Anders Nordmark.

– Helt klart är det så att vi får sikta mer och mer på att utbilda själv och vi funderar och ser på hur vi ska bedriva den utbildningen för att få rätt kompetens på folk framöver.

Mikael Eliasson vid Svenskt Trä säger att det finns behov av fler utbildningsplatser inom träområdet.

– Ja, det finns det.

Branschen trycker nu på myndigheter och andra samhällsaktörer för att fler ska utbildas.

– Ja, det pågår hela tiden på lokal-, regional- och även på riksnivå, där spelar naturligtvis branschorganisationerna en roll och också är aktiva inom det här området.