Många byggarbetare strejkar

1:08 min

På tisdagen började fler än 1600 medlemmar i Byggnadsarbetarnas fackförbund att strejka. Under dagen svarade arbetsgivarnas organisation Sveriges Byggindustrier med att säga att de som strejkar inte längre ska få komma till sina jobb.

Klicka på texten för att läsa mer

En av de byggarbetare som började strejka och alltså vägrade jobba i morse var Stefan Pusztai i Skåne. Han är annars är med och leder jobbet på ett bygge i staden Lund. Många strejker handlar om att facket vill att arbetarna ska få mer pengar i lön. Men den här strejken handlar också om flera andra saker, säger Stefan Pusztai:

- Ja, det är att vi vill ha lite kontroll på underentreprenörerna på vår byggarbetsplats. Och sen är det lite mer mångfald i byggbranschen och fler lärlingsplatser. Det är bland annat det som är det stora i den här strejken, säger Stefan Pusztai.

Strejkar för bättre villkor

Byggnads vill bland annat ha bättre kontroll på de olika företag som jobbar med ett bygge, så att det blir en säkrare arbetsmiljö för de som jobbar. För det händer en del farliga olyckor på byggarbetsplatser.

Dessutom vill facket att arbetsgivarna ska göra mer för att byggbranschen ska bli mer jämställd,
så att fler kvinnor ska jobba där. Och så vill Byggnads att människor som har kommit till Sverige från andra länder ska kunna få jobba som lärlingar och få utbilda sig till byggarbetare samtidigt som de jobbar.

Kommer inte överens

Men facket och arbetsgivarna i Sveriges byggindustrier har olika åsikter om hur det här ska gå till. Därför blev det strejk på omkring 60 olika byggen över hela landet i morse och sammanlagt 1650 byggarbetare har tagits ut i strejk.

På eftermiddagen svarade arbetsgivarnas organisation Sveriges Byggindustrier på strejken med något som kallas lockout. Den här lockouten innebär att de som strejkar inte ska tillåtas att komma till sin arbetsplats och de ska inte heller få någon lön från jobbet.

Troligtvis börjar lockouten att gälla nästa vecka om det fortfarande är strejk då. Strejken kan avbrytas om facket och arbetsgivarna lyckas komma överens.