Välfärdssatsning störst i vårbudgeten

2:50 min

I dag kommer regeringens vårbudget. Den största satsningen som presenterats under förhandlingarna med Vänsterpartiet är 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting med start nästa år.

Pengarna ska gå till fler anställda i välfärden.

– Ja, de är ett gott tillskott, men sen är det naturligtvis så att det finns behov som inte täcks på det viset, säger Lena Micko som är ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ett av orosmolnen för SKL är det förslag som regeringen kom med förra veckan och som innebär att kommunerna ska vara med och betala kostnaderna för anställda som är långtidssjuka. Lena Micko bedömer att det riskerar att bli kontraproduktivt och slå hårt mot kommuner med ansträngd ekonomi.

– Och det vet vi ännu inte exakt hur det kommer att slå, så där är ett bekymmer om man tänker ta tillbaka de pengarna, säger Lena Micko.

Det mesta i vårbudgeten, som alltså presenteras av finansministern nu klockan nio, är som brukligt redan känt. Bland annat får polis och Migrationsverket extrapengar.

Efter migrationsöverenskommelsen i höstas beslutades det att kommunerna får 10 miljarder kronor som särskilt stöd med anledning av det stora flyktingmottagandet. Det är pengar som kommunerna får använda även i år. Häromdagen sköt regeringen till ytterligare 100 miljoner kronor, tänkta att gå till kommuner med många asylsökande, där det är brist på skollokaler.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bedömer att den anslagshöjning på 10 miljarder kronor årligen, som beslutas om i höstbudgeten och gäller från 2017, är tillräcklig för att kommunerna skall klara utmaningarna de nu ställs inför.

– Vi har också en stark utveckling på arbetsmarknaden som gör att skatteintäkterna ökar i kommunerna, säger Ylva Johansson.

Hon avfärdar de farhågor som SKL:s ordförande Lena Micko har om att kommunerna skall vara med och betala för långtidssjuka.

– Om arbetsgivarna skulle vara bättre på att hålla folk friska i kommuner och landsting, så skulle vi ha mindre brist på socialsekreterare och lärare, till exempel. Så ett bra arbete för att fler ska vara friska och inte bli sjuka på jobbet, det vinner alla på, säger Ylva Johansson.

I budgeten kommer också besked på skatteområdet. Från den 1 januari nästa år vill regeringen öka beskattningen på bankerna, vilket ska ge 1,4 miljarder kronor om året till statskassan. Momsen på mindre reparationer sänks från 2017. I höstas enades regeringen och allianspartierna även om att man ska få göra skatteavdrag för flyttjänster, IT-hjälp och ytterligare trädgårdsarbete från den 1 augusti, och regeringen har lämnat ett förslag om att reparation av vitvaror i hemmet ska omfattas av skatteavdrag.

Vänsterpartiet har varit emot utvidgat rut, och krävt stopp för förslaget. Inför budgetförhandlingarna med regeringen har man också sagt att man vill slopa hela rut-avdraget och använda de pengarna till att höja barnbidraget, men har fått ge vika.

– Vi tycker lika illa om rut som vi tidigare gjort, och vi har fått 10 miljarder till välfärden och en bankskatt, och jag tror att människor ser att det kommer att göra skillnad i välfärden och vara nöjda med det, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson och budgetförhandlare.