اقدام اتحادیه کارفرمایان صنایع ساختمانی سوئد

جلوگیری از ورود کارگران به محل کار؛ پاسخی به اعتصاب‌کنندگان 

در ادامه تنش میان  کارگران صنعت ساختمان و کارفرمایان، اتحادیه صنعت ساختمانی سوئد در مورد تعطیلی گسترده شرکت‌ها و صنایع هشدار داد.

این اقدام بر حدود ۱۲ هزار نفر از کارکنان تأثیر می‌گذارد و اگر طرفین به توافق نرسند، این اقدام اجرایی می‌شود.
با توجه به دفتر ملی میانجیگری  برای این تعطیلی و جلوگیری از ورود کارکنان، درخواست رسمی داده‌شده است.