Östersjöns miljö oroar forskare

Fler åtgärder, bättre samarbete och tuffare tag krävs för att få ordning på Östersjöns fortsatt usla miljö, slår EU:s revisorer fast i en ny rapport.

-Situationen är riktigt illa, säger Finlands förre inrikesminister Ville Itälä.

"Begränsade framsteg och bristande ambition" är omdömet som EU:s revisionsrätt kommit fram till i sin granskning av vad EU fått för de pengar och den tid som satsats på Östersjöns miljö.

Visserligen har antalet "hotspots" - särskilt kritiska nedsmutsare - minskat från 132 stycken år 1992 till 49 i dag. Revisorerna hade ändå väntat sig mer och snabbare resultat och efterlyser i sina rekommendationer tuffare tag från EU-kommissionen för att se till att exempelvis reglerna om rening av avloppsvatten efterföljs ordentligt.

Långsamt i öst

Ett problem är Polen, som fortfarande är långt ifrån att uppfylla kraven trots en lång övergångsperiod efter EU-inträdet. Ett annat är icke-EU-medlemmen Ryssland - och inte minst utsläppen från det gamla Ostpreussen.

-Kaliningrad är väldigt viktigt. Vi måste hitta en lösning. Det är inte lätt eftersom det också är politiskt känsligt, men vi behöver samarbeta med ryssarna för att nå ett bra resultat. Vi har redan nog med lagstiftning och organisation och vi har pengarna. Nu måste vi koncentrera oss på att saker sker, säger Ville Itälä, den ledamot i Revisionsrätten som ansvarat för rapporten.

Alger på stugan

Itälä var finländsk högerledare och inrikesminister i början av 2000-talet och dyker bokstavligen ner i utvecklingen vid sommarstugan utanför Nådendal.

-Vi ser de här gröna algerna som flyter ovanpå allt. Det är inte det roligaste sättet att börja semestern på, konstaterar han på en pressträff i Bryssel.

Itälä ser kampen för Östersjön som praktexempel på behovet av samarbete:

-Det här är ett gott exempel på när vi behöver EU. Även om Finland eller Sverige eller någon annan medlemsstat försöker agera själva så räcker det inte.

Ville Itälä är finländsk ledamot av EU:s revisionsrätt och starkt orolig för övergödningen i Östersjön. Trots att antalet särskilt kritiska nedsmutsare minskat från 132 stycken år 1992 till 49 i dag är läget riktigt illa, anser han.

EU:s revisionsrätt har i uppdrag att granska hur EU:s olika institutioner använder sina resurser. Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg och leds av 28 ledamöter - en från varje medlemsland - som under sig har totalt cirka 900 anställda. Svensk ledamot för närvarande är Hans Gustaf Wessberg.

I sin granskning av EU:s åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön ger revisionsrätten 14 rekommendationer till EU-kommissionen och medlemsstaterna, bland annat om bättre och mer konsekventa utsläppsmätningar, hårdare krav på utsläpp från jordbruk i särskilt känsliga områden och fortsatt satsning på åtgärder i Ryssland och Vitryssland.

Det skriver TT.