Fiskar som bär sina ägg bildar fortare nya arter

0:55 min

Biologer har lyckats bekräfta idén att om fiskar bär sina befruktade ägg i magen istället för att de befruktas av hanar utanför kroppen, ökar sannolikheten till att nya arter bildas.

En av möjligheterna till den stora mängden av cirka 1250 olika arter i ordningen kallad Cyprinodontiformes, är att honorna som bär på sina befruktade ägg har större möjlighet att förflytta sig till olika platser.

De kan sedan låta äggen kläckas där och på så sätt kommer ungarna vara skyddade.

Mamman kan dessutom bära på befruktade ägg från flera olika hanar samtidigt. På egen hand har hon möjlighet att starta en ny population genom att föda många ungar och tillslut kan de nya individerna utvecklas till en egen art.

Den här sättet att reproducera sig kan vara en förklaring till att vissa typer av fiskar består av fler arter. Det här är något som man har kunnat studera i detalj först på senare år i takt med bättre tekniker utvecklas.

Referens: Andrew J. Helmstetter et al. Viviparity stimulates diversification in an order of fish. Nature Communications, 2016. DOI: 10.1038/ncomms11271