Kulturhuset anmält för diskriminering

0:47 min

Anställda på Kulturhuset har anmält sina chefer till DO. De hävdar att de tvingats arbeta med konstnären Makode Lindes senaste utställning.

Enligt anmälan, som rör diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, har två anställda tvingats bemanna utställningen mot sin vilja, skriver Dagens Nyheter.  

Utställningen, som öppnade i januari i år, föregicks av en infekterad namntvist mellan konstnären och Kulturhuset.

Det slutliga namnet på utställningen blev "Makode Linde", men många har fortsatt att kalla den för dess ursprungsnamn "Negerkungens återkomst", som var Lindes eget namnförslag.

En av de anställda skriver i anmälan att "Kulturhuset/Stadsteatern har tagit in och legitimerat en afrofobisk/rasistisk utställning som jag som icke-vit anställd ska bemanna".

Man har även tvingats bevittna rasistiska tillmälen från besökare i samband med utställningen.