Flyktingbarn med funktionsnedsättningar får hjälp

2:10 min

En del av de flyktingbarn som kommer till Sverige har funktionsnedsättningar. Den senaste tiden har det kommit allt fler barn med funktionsnedsättningar. De kan behöva få extra hjälp från landstingets habilitering.

Klicka på texten för att läsa mer

Mia Ingstedt är habiliteringsläkare. Hon berättar om de barn med funktionsnedsättningar som kommer:

- Det kan vara barn som har svårt att få i sig mat, svårt att gå, som har någon intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara svårt sjuka barn och undernärda barn. Vi har sett under hösten 2015 att den här gruppen av barn ökar, säger Mia Ingstedt på Habiliteringscentrum i Västmanlands landsting. Det är landstingen som har ansvar för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar med olika hjälpmedel.

Enkla saker gör stor skillnad

När barnen kommer är det ofta ganska enkla men viktiga saker som de snabbt behöver få hjälp med från habiliteringen, berättar Mia Ingstedt:

- Man kan hjälpa till med massor. Små saker kan göra mycket för de här barnen, som att man får en rullstol när man inte kan gå. Det är inte stora saker att begära men gör stor skillnad för de här familjerna, säger Mia Ingstedt.

Barnen med funktionsnedsättningar har ofta också varit med om svåra och hemska upplevelser. En del kommer från krig. Även flykten bort från ett krig kan vara otäck och farlig, säger Mia Ingstedt:

– De här barnen är kanske de mest utsatta under en flyktsituation och har upplevt oerhört svåra saker under sina liv och kanske inte kan kommunicera och berätta om hur de mår.

Kan inte prata

När flyktingar kommer till Sverige kan de flesta ingen svenska. Men vissa som har en funktionsnedsättning kan ha svårt att prata med ord överhuvudtaget och de behöver då hjälp på andra sätt än en vanlig språktolk:

– De här barnen har inget kommunikationssätt. Därför behöver vi till att börja med arbeta med att få barnen att kunna kommunicera. Att få tecken, bilder eller symboler som ett språk för att så småningom kunna uttrycka vad de varit med om säger Mia Ingstedt som är barnhabiliterings-överläkare till P4 Västmanland.