Ny rapport: Kommuner jobbar mest mot extremism på dagtid

1:46 min

För att motverka radikaliseringen av unga måste Sveriges kommuner bli bättre på att satsa och fördela resurserna rätt, det visar kartläggningar gjorda av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. 

Stefan Bladh arbetar som fältassistent i Angered.

– De här ungdomarna som bestämmer sig för att åka ner till krigshärden kommer vi inte riktigt åt för de drar sig undan och går liksom in i sitt eget tempel där de förbereder sig, säger han.

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har sedan starten kartlagt behovet av resurser hos ett 40-tal kommuner i landet när det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism. Och i samtliga återkommer samma mönster, säger Christer Mattsson är tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet.

– Så här långt kan vi konstatera att i de flesta kommuner saknas det resurser att jobba på de kritiska tidpunkterna. Mycket av våra resurser knutna till dagtid och kontorstid, säger Christer Mattsson.

Cirka 100 personer, en tredjedel av de som rest från Sverige för att ansluta sig till IS, kommer från Göteborg och de flesta från Angered. I stadsdelen bor cirka 50.000 personer och det är svårt för de fem fältassistenterna att räcka till. Ett område av Angereds storlek borde ha minst dubbelt så många fältassistenter, menar Stefan Bladh.

– Då skulle vi ha möjligheten att vara på fler ställen samtidigt och ha fler team ute fler dagar, men som det är nu får vi göra det vi kan och tycka att vi gör det bra, säger Stefan Bladh.

– Jag tror att det finns en överbetoning generellt sett på att hitta rätt metoder, och man funderar lite för sent på om man har rätt resurser. Det spelar ju ingen roll om metoden är aldrig så bra om det inte finns någon som kan utföra den, säger Christer Mattson på Segerstedtinstitutet.